Diplomski sveučilišni studij

Za upis Diplomskog sveučilišnog studija Strojarstvo potrebno je imati potvrdu o završetku:

  • preddiplomskog sveučilišnog studija iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo ili
  • preddiplomskog stručnog studija iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu od 15 do 30 ECTS bodova ili
  • preddiplomskog sveučilišnog stručnog studij iz srodnih područja i/ili polja znanosti uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do 30 ECTS bodova

Upis diplomskog studija moguć je putem studentske referade prijavom na natječaj za upis studenata u 1. godinu diplomskih studija koje je moguće pronaći na strancama Sveučilišta Sjever ili putem podnesene molbe za prijelaz s drugog visokog učilišta. U slučaju prijelaza s drugog visokog učilišta potrebno je obratiti pozornost na uvjete prelaska koji se s vremenom mijenjaju, a možete ih pronaći na strancama Sveučilišta Sjever.

Preddiplomski stručni studij

Kao i kod upisa bilo kojeg javnog visokog učilišta u Republici Hrvatskoj, kod upisa Sveučilišta Sjever moguć je upis na preddiplomski studij putem sustava državne matrue i stranice Postani student, gdje se nalaze osnovne informacije o uvjetima upisa pojedinih visokih učilišta.

40% bodova prilikom upisa donosi prosjek ocjena iz srednje škole, dok je ostatak bodova koje donose ispiti državne matrue raspoređen na:

  • 5% hrvatski jezik
  • 35% matematika
  • 5% strani jezik
  • 15% fizika

Pri tome je za svaki od obaveznih ispita državne mature (hrvatski jezik, matematika i strani jezik) dovoljna B razina, dok A razina nosi dodatne bodove. Izborni ispit državne mature (fizika) nije obavezno položiti, ali također donosi dodatne bodove.

Dodatne informacije o upisima i studiju na Sveučilištu Sjever možete pronaći u Vodiču za studente.