Knjižnica sadrži prije svega ispitnu literaturu za studente, a zatim i općenito knjižnu i neknjižnu građu iz područja iz kojih se izvode studiji na Sveučilištu Sjever. Knjižnica administrira i sveučilišni Digitalni repozitorij. Studenti Sveučilišta Sjever u knjižnici mogu kupiti izdanja Sveučilišta sukladno Uputama za kupnju.

Knjižnica djeluje u sveučilišnim centrima u Koprivnici i Varaždinu.

Upute za korisnike knjižnice pročitajte ovdje.

Usluge knjižnice

1. Posudba knjižnične građe

Pravo posudbe knjižnične građe izvan knjižnice imaju:

 • nastavno i nenastavno osoblje te vanjski suradnici sveučilišta, maksimalno 10 knjiga
 • studenti sveučilišta, maksimalno 3 knjige na 14 dana
 • ostali korisnici međuknjižničnom posudbom

Korisnik knjižničnu građu može rezervirati ili produžiti rok za njezino vraćanje za još 14 dana usmeno, telefonom ili elektroničkim putem.

Izvan prostora Knjižnice ne posuđuje se:

 • referentna građa
 • jedan primjerak građe koja spada u obaveznu literaturu
 • najnoviji broj časopisa

2. Međuknjižnična posudba

Knjižnica obavlja uslugu posudbe knjižnične građe iz drugih knjižnica u zemlji i inozemstvu za studente i djelatnike Sveučilišta te uslugu posudbe svoje građe drugim knjižnicama. Korisnici koji žele koristiti uslugu međuknjižnične posudbe trebaju popuniti odgovarajući obrazac.

3. Informacijsko-referalne usluge

 • pretraživanje bibliografskih, kataložnih i ostalih informacijskih izvora
 • pomoć pri odabiru i korištenju informacijskih izvora
 • bibliometrijske usluge (citiranost, čimbenik odjeka)
 • obavijesti korisnicima o posjedovanju i načinima korištenja usluga posudbe knjižnične građe

4. Korištenje čitaonice

 • samostalan rad (učenje, pisanje, čitanje…)
 • mogućnost grupnog rada
 • rad na računalu s pristupom internetu
 • besplatan pristup Wi-Fi mreži
 • korištenje informacijskih usluga i pomagala

 

Lokacije

SVEUČILIŠNI CENTAR VARAŽDIN

Adresa: 104. brigade 1, 42000 Varaždin
Soba: 112
Telefon: 042/493-316
E-mail: knjiznica.vz@unin.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – srijeda, petak: 8:00 – 16:00
Četvrtak: 12:00 – 20:00

Knjižničarka:
Jasna Šipek
jasna. sipek@unin.hr

SVEUČILIŠNI CENTAR KOPRIVNICA

Adresa: Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
Soba: A-105
Telefon: 048/499-917
E-mail: knjiznica@unin.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – petak: 8:00 – 16:00

Voditeljica Sveučilišne knjižnice:
Antonija Mandić, dipl.bib.
antonija.mandic@unin.hr

Poveznice:

Pregledajte E-katalog knjižnice

Pregledaj E-repozitorij Sveučilišta