Nastavni sadržaj i kompetencije

Studenti nakon završetka studija stječu stručna znanja za samostalno upravljanje cjelokupnim proizvodnim procesom u tvrtkama, u planiranju i izradi tehnologija obrade, u izradi elemenata konstrukcija i sklopova, u upravljanju CNC tehnologijama, u planiranju i rukovođenju procesima održavanja strojne opreme, u izradi tehnološke dokumentacije korištenjem računala, u ovladavanju CAD/CAM računalnim programskim alatima za konstruiranje i upravljanje proizvodnim procesima, u poduzetništvu u različitim primjenama strojarstva, u razvijanju timskog pristupa sa stručnjacima iz drugih područja tehnike. Strojarstvo kao široka inženjerska disciplina zasniva se na temeljnim znanjima iz tehničke mehanike, tehničkih materijala, termodinamike, mehanike fluida, organizacije rada i proizvodnje, konstruiranja, ali obuhvaća i druga područja, kao što su računarstvo, informatika, elektrotehnika i sl. Istaknuta interdisciplinarnost čini strojarstvo svestranom tehničkom disciplinom koja je predodređena za cjeloživotno učenje u modernom dinamičnom društvu.

Mogućnosti razvoja karijere

Studenti koji su do sada završili studij, zaposlili su se na poslovima tehnološke i operativne pripreme proizvodnje, vođenju, organizaciji i kontroli kvalitete u suvremenim procesima proizvodnje, organizaciji održavanja strojne opreme, korištenju informatičke podrške u struci, logističke podrške proizvodnim i drugim procesima, prodaji i nabavi strojeva, uređaja i dijelova za njihovo održavanje. Ambiciozni studenti mogu nastaviti obrazovanje na diplomskom sveučilišnom studiju Strojarstvo.

Trajanje:

6 semestara

Broj ECTS bodova:

180

Stručni naziv zvanja:

prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea), inženjer/inženjerka strojarstva

Skraćeni stručni naziv zvanja:

bacc. ing. mech.

Način izvedbe:

redoviti studij, izvanredni studij

Uvjeti za upis

Prosjek svih ocjena iz srednje škole:

40%

Obavezni dio državne mature:

Hrvatski jezik (minimalno B razina): 5%
Matematika (minimalno B razina): 35%
Strani jezik (minimalno B razina): 5%

Izborni dio državne mature:

Fizika*: 15%

*Polaganje ispita izbornog dijela državne mature nije obvezno, ali se polaganjem stječu dodatni bodovi.

Pravo na izravan upis:

osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju iz predmeta Matematika ili Fizika, te disciplina Strojarske konstrukcije ili Tehnička mehanika (statika i čvrstoća) tijekom bilo kojeg razreda srednje škole.

Video materijali

U sklopu projekta Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever snimljeni su promotivni video materijali o Preddiplomskom stručnom studiju Proizvodno strojsrstvo. Pogledajte ih u nastavku.

O Odjelu za strojarstvo

Robotika u proizvodnji

Suvremene proizvodne tehnike

Dizajn industrijskih proizvoda

Često postavljena pitanja

Kakav je to studij Proizvodno strojarstvo?

Proizvodno strojarstvo je preddiplomski stručni studij koji traje 3 godine (6 semestara) i nosi 180 ECTS bodova. Nastao je kao odgovor na veliku potražnju metaloprerađivačke industrije Sjeverozapadne Hrvatske za inženjerima koji mogu upravljati proizvodnim procesima, pratiti i primjenjivati nove tehnologije te kompetentno surađivati s inženjerima iz drugih područja u složenim interdisciplinarnim projektima. Studij Proizvodnog strojarstva Sveučilišta Sjever izvodi se u Sveučilišnom centru Varaždin.

Kome je namijenjen studij?

Namijenjen je završenim gimnazijalcima i učenicima srednjih tehničkih škola. U početku se gimnazijalci moraju možda više potruditi oko specifičnih strojarskih predmeta, dok se studenti iz srednjih tehničkih škola obično moraju više potruditi oko temeljnih tehničkih kolegija. Na drugoj godini studija studenti podjednako uspješno savladavaju gradivo, pogotovo kad krenu birati izborne kolegije.

Što ću naučiti studiranjem Proizvodnog strojarstva?

Puno. Strojarstvo je široka inženjerska disciplina i zasniva se na temeljnim znanjima iz tehničke mehanike, tehničkih materijala, termodinamike, mehanike fluida, organizacije rada i proizvodnje, konstruiranja strojeva I uređaja. Ali to je temeljni dio studija koji je za sve obavezan. Studenti na 2. i 3. godini studija biraju izborne kolegije prema svojem području interesa. Zanima Vas 3D? Upišite kolegij “3D oblikovanje”! Zanima vas zelena energija? Upišite kolegij “Obnovljivi izvori energije!”.

Što ću postati kad završim taj studij?

Titula koja se stječe završetkom ovog studija je prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea), na hrvatskom jeziku inženjer/inženjerka proizvodnog strojarstva.

Što obično rade strojari koji su završili ovaj studij?

Studenti koji su do sada završili studij, zaposlili su se kao inženjeri na poslovima tehnološke i operativne pripreme proizvodnje, vođenju, organizaciji i kontroli kvalitete u suvremenim procesima proizvodnje, organizaciji i održavanja strojne opreme, prodaji i nabavi strojeva ili vode svoje tvrtke.

Čujem od prijatelja da je strojarstvo težak studij?

Idemo ovako to reći: Studij Proizvodno strojarstvo, kao i drugi strojarski studiji Vam daje jako puno ali zahtijeva od vas konstantan rad i zalaganje. Studenti koji redovno pohađaju predavanja i vježbe, polažu kolokvije i predaju seminare nemaju problema sa završavanjem studija u roku. I kad završe studij nikome ne moraju objašnjavati što su završili.

Kad završe studij čekaju li strojari dugo na burzi posao?

Ništa nije dalje od istine. Ne postoje nezaposleni inženjeri strojarstva. Dapače, svako malo nas iz tvrtki zovu možemo li preporučiti nekog studenta sa završne godine studija, jer studenti koji dobiju diplome već rade.

Kad završim studij Proizvodno strojarstvo mogu li se dalje usavršavati u struci i nastaviti školovanje ako me to zanima?

Apsolutno, studenti koji žele mogu nakon završetka preddiplomskog studija upisati na Sveučilištu Sjever diplomski sveučilišni studij Strojarstvo uz polaganje razlikovnih kolegija i dalje se usavršavati. Nakon toga slijedeća viša razina je samo doktorski studij.

Koliko bi moje roditelje koštala školarina svake godine mog studija?

Točno nula kuna. Naime, ovo je redovni studij, što znači da dok student izvršava obaveze i polaže ispite ne plaća školarinu, već studira na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja. Vjerojatnije je da će dobri studenti imati prilike dobiti stipendije od tvrtki koje će biti zainteresirane do kod njih počnu raditi pri kraju studija.

Koliko ima mjesta za upis i koliko je studenata na Sveučilištu Sjever?

Kvota za studij Proizvodno strojarstvo za upis je 60 studenata i svake godine je popunjena. Ne čekajte jer nema naknadnih upisa. Svi studenti koji se upisuju u Sveučilišni centar Varaždin nastavu slušaju u obnovljenim energetski učinkovitim zgradama i koriste novoopremljene laboratorije za praktični dio nastave. Atraktivnost grada Varaždina i najsuvremeniji studentski dom osiguravaju da u Sveučilišni centar Varaždin dolaze studenti iz cijele Hrvatske, što znači da zabava ne prestaje s predavanjima.

Završni rad

Informacije vezane za prijavu, pripremu i pisanje završnog rada možete pronaći na poveznici:

Završni rad