Projekti

Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever

EU ESF projekt UP.03.1.1.02.0049, voditeljica Sanja Šolić
2018. – 2021.

Research on the influence of deep cryogenic treatment on mechanical properties of austempered ductile cast iron

voditeljica Sanja Šolić – bilateralni hrvatsko – slovenski projekt – Ministarstvo znanosti i obrazovanja
2018. – 2019.

Znanstveni časopisi

Tehnički glasnik

Časopis TEHNIČKI GLASNIK objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja strojarstva, elektrotehnike, graditeljstva, multimedije, logistike, a također i iz njihovih graničnih područja.

In Medias Res

IN MEDIAS RES je interdisciplinaran znanstveni časopis koji će pozdraviti i objaviti (recenzirane) tekstove različitih znanosti i i znanstvenih disciplina ukoliko znanstveno promišljaju neki od segmenata medijalnosti u svom znanstvenom području.