Aktivnostima mobilnosti u okviru te ključne mjere trebali bi se ostvariti sljedeći rezultati u odnosu na studente, vježbenike, naučnike i mlade ljude:

  • bolji obrazovni rezultati;
  • bolja zapošljivost i bolje prilike za napredak;
  • veći osjećaj za inicijativu i poduzetništvo;
  • veća osnaženost i samopouzdanje;
  • bolje znanje stranih jezika;
  • veća međukulturalna osviještenost;
  • aktivnije sudjelovanje u društvu;
  • veća svijest o europskom projektu i vrijednostima EU-a;
  • veća motiviranost za sudjelovanje u budućem (formalnom/neformalnom) obrazovanju ili osposobljavanju nakon razdoblja mobilnosti u inozemstvu.

Ono što bi izdvojili kao dodatne, posebne prednosti programa odlazne mobilnosti su upoznavanje novih životnih a ne samo stručnih okruženja i snalaženje u njima. Upoznavanje novih kolega i nastavnika, kultura i prostora. Jednostavno, širenje vidika.