Studij Strojarstvo na Sveučilištu Sjever osposobljava studente za strojarski proizvodni proces, što znači vođenje razvoja novog proizvoda kroz konstruiranje, odabir optimalnih materijala i tehnologija izrade, vođenje proizvodnje i plasmana na tržištu te ekonomsku i ekološku analizu životnog ciklusa proizvoda. U studiju su stoga integrirane discipline pojedinih dosad postojećih užih specijalnosti strojarske struke, multidisciplinarno oplemenjene strukama drugih područja kako bi se studenti nakon završetka studija mogli uključiti u strojarski proizvodni proces.

Studenti nakon završetka studija Proizvodno strojarstvo stječu stručna znanja za samostalno upravljanje cjelokupnim proizvodnim procesom u tvrtkama, u planiranju i izradi tehnologija obrade, u izradi elemenata konstrukcija i sklopova, u upravljanju CNC tehnologijama, u planiranju i rukovođenju procesima održavanja strojne opreme, u izradi tehnološke dokumentacije korištenjem računala, u ovladavanju CAD/CAM računalnim programskim alatima za konstruiranje i upravljanje proizvodnim procesima, u poduzetništvu u različitim primjenama strojarstva, u razvijanju timskog pristupa sa stručnjacima iz drugih područja tehnike.

Pregledaj kalendar nastave

Video o Odjelu

U sklopu projekta Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever snimljena su dva promotivna video materijala. Jedan od njih govori o Odjelu za strojarstvo, a možete ga pogledati u nastavku i bolje se upoznati sa studijima koje Odjel nudi.