Sveučilišni centar Varaždin

Studentska služba za rad sa studentima

Adresa: 104. brigade 1, 42000 Varaždin
Zgrada: UNIN2
Soba: 104
Radno vrijeme: 12:00 – 16:00
Telefon: 042/493-364
E-mail: referada.vz@unin.hr
Plaćanje naknada u različite svrhe

Služba za pravne i kadrovske poslove

Adresa: Jurja Križanića 31b, 42000 Varaždin
Zgrada: UNIN3
Soba: 204
Radno vrijeme: 08:00 – 16:00
Telefon: 042/493-338
Faks: 042/493-336
E-mail: tajnistvo.vz@unin.hr

Informatička služba

Adresa: 104. brigade 3, 42000 Varaždin
Zgrada: UNIN1
Soba: 6
Radno vrijeme: 08:00 – 16:00
Telefon: 042/493-367
E-mail: podrska@unin.hr

Služba za financijske i računovodstvene poslove

Adresa: Jurja Križanića 31b, 42000 Varaždin
Zgrada: UNIN3
Soba: 202
Radno vrijeme: 08:00 – 16:00
Telefon: 042/493-332
Telefon: 042/493-389
E-mail: racunovodstvo@unin.hr
IBAN: HR61 2360000 1102325217
Plaćanje naknada u različite svrhe

Sveučilišni centar Koprivnica

Studentska služba

Soba: A111
Radno vrijeme: 08:00 – 16:00
Telefon: 048/499-909
E-mail: referada.kc1@unin.hr

Voditeljica službe: Monika Habek, mag.oec.
E-mail: monika.habek@unin.hr
Plaćanje naknada u različite svrhe

Služba za pravne i kadrovske poslove

Soba: A227
Radno vrijeme: 08:00 – 16:00
Telefon: 048/499-923
E-mail: tajnistvo.kc@unin.hr

Informatička služba

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak: 08:00 – 16:00
utorak i četvrtak: 12:00 – 20:00
Tel: 048/499-920
E-mail: podrska@unin.hr

Podrška studentima/doktorandima i profesorima doktorskog studija

Jadranka Mataković, stručni referent
Soba: A214/II
Tel: 048/499-929
E-mail: jadranka.matakovic@unin.hr
Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak: 12:00 – 16:00
utorak i četvrtak: 15:00 – 19:00
subota: 8:00 – 14:00

Partnerska ustanova u sklopu programa mobilnosti

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Zgrada I: Trg Ivane Brlić Mažuranić 2, 35000 Slavonski Brod
Zgrada II: Gundulićeva 20A, 35000 Slavonski Brod

Telefon: 035/446-188
E-mail:  ured@sfsb.hrinfo@sfsb.hr