Kroz projekt intenzivno se radi na povećanju dolaznih i odlaznih mobilnosti stručnjaka koji sudjeluju u transferu znanja u visokom školstvu. Navedeni ciljevi ostvarit će se kroz aktivnosti koje uključuju poboljšanje znanja engleskog jezika na predtercijarnoj i tercijarnoj razini.

U sklopu projekta predviđen je i prijevod 14 kolegija diplomskog studija na Sveučilištu Sjever te 6 kolegija diplomskog studija strojarstva na Strojarskom fakultetu Slavonski Brod, što će omogućiti horizontalnu mobilnost stranih studenata između dvije visokoškolske ustanove čime će se osigurati dovoljan broj i raznovrsnost kolegija koje će studenti imati mogućnost odabrati.

Ukoliko planirate odlazak (dolazak) u novu sredinu potrebno je istražiti opcije koje su na raspolaganju. Brojne su stranice koje pružaju informacije:

Na dnu stranice potražite brošure s popisom sveučilišta s kojima Sveučilište Sjever ostvaruje suradnju po pitanju mobilnosti.