ERASMUS+

ERASMUS+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2021. do 2027. godine. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih i sporta.

Program Erasmus+ KA1 namijenjen je redovitim i izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever.

Mobilnost u svrhu studijskog boravka ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoobrazovnim ustanovama ili organizacijama u Erasmus+ programskim zemljama.

Više o Erasmus+ programu

CEEPUS

CEEPUS mrežu čine najmanje tri člana iz najmanje tri države članice CEEPUS-a, pri čemu jedan član ima ulogu koordinatora mreže. U praksi je broj članova unutar mreže mnogo veći. Koordinatori i partneri mogu biti visoka učilišta i njihove sastavnice. Rok za prijavu novih mreža te produženje postojećih jest 15. siječnja svake godine

U CEEPUS-u se omogućuju tri osnovne vrste mobilnosti:

  • mrežna mobilnost unutar odobrenih CEEPUS mreža (network mobility) 
  • mobilnost unutar CEEPUS umbrella mreža (mreže koje su zadovoljile kvalitetom, ali nisu među odobenim mrežama za pojedinu akademsku godinu)
  • mobilnost izvan CEEPUS mreža, tzv. slobodnjaci (freemoveri)
  • kratke grupne mobilnosti.
Više o Ceepus programu

Obogatite svoje iskustvo, upoznajte ljude i mjesta, naučite nešto novo

Programi mobilnosti odlična su prilika za upoznavanje novih sredina i stjecanje bogatog iskustva. To su programi orijentirani prema pitanjima poput smanjenja nezaposlenosti (posebno među mladima), promicanje učenja odraslih, poticanje mladih na sudjelovanje u europskoj demokraciji, potporu inovacijama, suradnji i reformama, smanjenje ranog napuštanja školovanja, promicanje suradnje i mobilnosti s partnerskim zemljama EU-a.