Povijest i razvoj

Sveučilište Sjever najmlađe je javno sveučilište u Republici Hrvatskoj.

29. svibnja 2015. godine Hrvatski sabor donio je na svojoj 17. sjednici Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku čime je Sveučilište Sjever i formalno postalo osmo javno sveučilište u Hrvatskoj. Time se ostvario niz novih mogućnosti za daljnji razvoj Sveučilišta, gradova koji su ga pokrenuli, ali i regije u cjelini.

Misija i vizija

Misija Sveučilišta Sjever je izobrazba kompetentnog stručnog kadra za potrebe realnog gospodarstva i zdravstvenog sustava u regiji sjeverozapadne Hrvatske kroz kvalitetno izvođenje stručnih i diplomskih studija prema zahtjevima Bolonjske deklaracije. U provedbi ovog cilja Sveučilište Sjever se ustrojava kao dinamična organizacija koja stalno prati, primjenjuje i ugrađuje znanstvene i stručne spoznaje u osuvremenjivanje postojećih i razvoj novih studijskih programa, promovira koncept cjeloživotnog obrazovanja te produbljuje i održava veze s gospodarstvom i suradnju sa srodnim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu.

Vizija Sveučilišta Sjever je biti vodeća obrazovna, znanstvena, stručna i društveno odgovorna visokoškolska ustanova za obrazovanje kadrova iz područja tehničkih, ekonomskih, biomedicinskih i zdravstvenih, biotehničkih i interdisciplinarnih znanosti te umjetničkog područja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

Završeni studenti Sveučilišta Sjever jesu i ostat će poželjni i zapošljivi stručnjaci zbog visoke razine i širine usvojenih znanja i kompetencija, spremni na samostalan i kreativan rad u struci. U svom radu Sveučilište Sjever njeguje načela kvalitete u visokom obrazovanju, načela etičnosti, kreativnosti, transparentnosti, suradnje s drugim visokoškolskim ustanovama te nadasve dobre međuljudske odnose.

Opći podaci

SVEUČILIŠTE SJEVER

Sjedište: Trg dr. Žarka Dolinara 1
48000 Koprivnica
E-mail: info@unin.hr

OIB: 59624928052
IBAN: HR61 23600001102325217
Matični broj (MB): 02752298
Matični broj subjekta (MBS): 060260692

Sveučilišni centar Varaždin

Jurja Križanića 31b
42000 Varaždin
E-mail: tajnistvo.vz@unin.hr
Telefon: 042/493 338

Sveučilišni centar Koprivnica

Trg dr. Žarka Dolinara 1
48000 Koprivnica
E-mail: tajnistvo.kc@unin.hr