1. godina studija

1. semestar
Obvezni predmeti P S V ECTS
Odabrana poglavlja iz mehanike i čvrstoće 30 30 6
Konstrukcijski moduli 30 15 15 6
Novi inženjerski materijali 30 15 15 5
Suvremene proizvodne tehnologije 30 30 5
Dizajn industrijskih proizvoda 30 15 4
Ekonomika proizvodnje 15 15 15 4
2. semestar
Obvezni predmeti P S V ECTS
Numeričko modeliranje 30 15 15 6
Ponašanje materijala u eksploataciji 30 15 15 6
Robotika u proizvodnji 30 15 5
Ekološki i energetski dizajn proizvoda 30 15 5
Izborni predmeti P S V ECTS
Mehatronički sustavi 15 15 15 4
Lean proizvodnja 15 15 15 4
KGH sustavi 15 15 15 4

2. godina studija

3. semestar
Obvezni predmeti P S V ECTS
Optimiranje konstrukcija 30 15 15 6
Certifikacija proizvoda i sustava 30 15 15 5
Prototipno 3D modeliranje 30 30 6
Metode ispitivanja materijala i konstrukcija 30 15 15 5
Izborni predmeti P S V ECTS
Upravljanje projektima, inovacije i start up 15 15 15 4
Procesna mjerenja u industriji 15 30 4
Inženjerstvo zaštite okoliša 15 15 15 4
4. semestar
Obvezni predmeti P S V ECTS
Diplomski rad 15 15 15 20
Poslovna komunikacija i prezentacija 15 15 15 5
Metode znanstveno-istraživačkog rada 15 15 15 5

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili:

  • preddiplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo
  • preddiplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu od 15 do 30 ects bodova
  • preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz srodnih područja i/ili polja znanosti uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do max. 30 ects bodova

Razlikovni predmeti

Razlikovni predmeti P S V ECTS
Mehanika čvrstih tijela 6
Tehnički materijali 6
Elementi konstrukcija 6
Termodinamika i mehanika fluida 6
Proizvodne tehnologije 6