Studenti diplomskog studija Strojarstvo sudjelovali su na 24. međunarodnoj konferenciji MATRIB 2023 – Materials, Tribology, Recycling na kojoj su predstavili svoje radove koje su izradili pod mentorstvom svojih nastavnika.

Konferencija MATRIB 2023 se po dvadeset četvrti puta održala od 29. lipnja do 1. srpnja 2023. u Veloj Luci na otoku Korčula. Organizatori konferencije MATRIB 2023 bili su Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Sveučilište Sjever, Institute of Materials and Machine Mechanics Slovak Academy of Science iz Slovačke, Technological University Dublin, Metalska jezgra Čakovec, Institute of Metals and Technology iz Slovenije te Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu uz pokroviteljstvo Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Studentica druge godine diplomskog studija Strojarstvo Iva Sakač izlagala je svoj rad autora Iva Sakač, Sanja Šolić, Mario Šercer, Vlado Tropša pod naslovom MICROSTRUCTURAL CHANGES OF AlSi10Mg DEPENDING ON THE SLM PROCESS PARAMETERS.

Studenti prve godine diplomskog studija Strojarstvo Gabrijela Tunić i Adam Lehpamer izlagali su svoj rad autora Gabrijela Tunić, Adam Lehpamer, Matija Bušić, Mario Šercer pod naslovom THE INFLUENCE OF PROCESS PARAMETERS IN WIRE AND ARC ADDITIVE MANUFACTURING OF STAINLESS STEEL STRUCTURES.

Studenti prve godine diplomskog studija Strojarstvo Karlo Murković i Sanja Gregorinčić, izlagali su svoj rad autora Karlo Murković, Sanja Gregorinčić, Sanja Šolić, Jasna Leder Horina pod naslovom INFLUENCE OF THERMAL AND MECHANICAL LOADING ON TOOTH WITH FILLING.

Studenti Gabrijela Tunić i Adam Lehpamer dobili su nagradu za najbolji rad u studentskoj sekciji.