U četvrtak 15. lipnja 2023. održana je svečana promocija završenih studenata Odjela za strojarstvo. Promovirano je ukupno pedeset prvostupnika i prvostupnica inženjera proizvodnog strojarstva te magistara i magistrica inženjera strojarstva. Na svečanoj promociji dodijeljene su i pohvale najboljim studentima generacije.

Najbolja studentica generacije preddiplomskog studija Proizvodno strojarstvo je Iva Šola s prosjekom studija 4,611. Najbolji student generacije sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo je Kristijan Dijanuš s prosjekom studija 4,619.

Uz najbolje studente generacije i ove godine posebnom pohvalom pročelnice Odjela za strojarstvo pohvaljeni su i najbolji studenti na svakoj godini studija.

Za najbolji uspjeh na prvoj godini preddiplomskog studija Proizvodno strojarstvo u ak. godini 2021./2022. s ostvarenih 60 ECTS boda i uspjehom 4.769 pohvaljuje se Benjamin Zadravec.

Za najbolji uspjeh na drugoj godini preddiplomskog studija Proizvodno strojarstvo u ak. godini 2021./2022. s ostvarenih 60 ECTS boda i uspjehom 4,923 pohvaljuje se Dario Lovrenčić.

Za najbolji uspjeh na trećoj godini preddiplomskog studija Proizvodno strojarstvo u ak. godini 2021./2022. s ostvarenih 60 ECTS boda i uspjehom 4,90 pohvaljuje se Karlo Murković.

Za najbolji uspjeh na prvoj godini diplomskog sveučilišnog studija Strojarstvo u ak. godini 2021./2022. s ostvarenih 60 ECTS boda i uspjehom 5,0 pohvaljuje se Iva Sakač.