Zavarivanje se koristi za spajanje metala i polimera u strojarstvu pri izrada mnogih proizvoda poput brodova, automobila, vlakova, građevinskih strojeva, namještaja itd. Da bi netko naučio zavarivati mora usvojiti teoretska znanja ali i uvježbati ručni rad sa opremom za zavarivanje. Već više od 15 godina na tržištu postoje simulatori za zavarivanje pomoću kojih se u virtualnom okruženju mogu uvježbavati ručne tehnike zavarivanja. Na simulatoru mogu vježbati početnici ali i profesionalni zavarivači uz manju opasnost od ozljeđivanja i manje troškove treninga. Pomoću naprednih 3D naočala i zvučnika ugrađenih u kacigu dobiva se prikaz i zvuk virtualnog zavarivanja i okoline. Neki simulatori nude odabir prikaza zavarivanja u radionici, na otvorenom prostoru ili čak na višem katu građevinskog objekta. Umjetna inteligencija i napredni programi obogatiti će virtualni prikaz sa mnogo dodatnih detalja tako da će se još teže, u 3D naočalama, razlikovati od stvarnog zavarivanja. U programu za obuku se koristi virtualni instruktor koji sugestijama unaprjeđuje tehniku rada osobe koja vježba. Uz primjenu umjetne inteligencije virtualni instruktor u realnom vremenu govori koje su pogreške i nudi rješenje kako ih ispraviti. U budućnosti će virtualni instruktori biti prilagođeni svakom učeniku zavarivanja pojedinačno te će im prema napretku prilagođavati težinu zadatka za vježbu.