Odjel za strojarstvo Sveučilišta Sjever sudjeluje i ove godine u organizaciji 25. međunarodne konferencije MATRIB 2024 – Materials, Tribology, Recycling koja će se održati od 27. do 29. lipnja u Veloj Luci na otoku Korčula. Više informacija u drugom pozivu!