Objavljen je Javni poziv za financiranje studentskih aktivnosti/projekata s područja kulture, znanosti, sporta i edukacije, a koji su namijenjeni isključivo studentima koji studiraju na učilištima u Varaždinu, Koprivnici, Čakovcu, Bjelovaru i Križevcima.

Na linku potražite sve informacije o kriterijima koje trebaju zadovoljavati predloženi studentski projekti/aktivnosti i saznajte kako realizirati planirani projekt.

Predlagatelji mogu biti studenti pojedinci, grupe studenata i studentske organizacije.

Rok za podnošenje prijava je 20. ožujka 2024.!