Cijenjene studentice i studenti, zaposlenici i vanjski suradnici na Sveučilištu Sjever!
Kako smo uslijed aktualne pandemije virusa COVID-19 rad svih na Sveučilištu Sjever (zaposlenika, vanjskih suradnika i studenata) usmjerili na rad od kuće, to otvara novi horizont mogućnosti za zlonamjerne napadače čiji je je cilj kompromitacija institucionalnog informacijskog sustava. Priloženi dokument donosi pregled rizika rada od kuće, ali i nekoliko preporuka koje na jednostavan način svode te rizike na minimalnu i prihvatljivu razinu. Treba imati u vidu da, u situacijama rada od kuće, svako privatno okruženje postaje dio institucionalne strukture i kao karika u lancu utječe na cjelokupnu sigurnost naše ustanove organizacije. Stoga molimo sve korisnike našeg informacijskog sustava da prouče navedene preporuke koje mogu značajno umanjiti rizike od potencijalne kompromitacije vaših računala, a posljedično i čitavog informacijskog sustava Sveučilišta Sjever kojemu pristupate iz kućnog okruženja.